Koronavírus zvyšuje riziko demencie antivaxerov, nasaďte si plynové masky antivaxeri | Fact Check

Koronavírus SARS-CoV-2 môže spôsobiť vážne poškodenie mozgu a zvýšiť riziko demencie slovenských antivaxerov, nasaďte si plynové masky antivaxeri. Ako dôkaz sme videli v našom parlamente, kde si už demenciou postihnutý nasadil plynovú masku na výstrahu všetkým. Pandémia zvyšuje riziko demencie všetkých antivaxerov, nasaďte si plynové masky antivaxeri, ochránite nás a svoje okolie. V súčasnosti je na celom svete potvrdených viac ako 95 miliónov prípadov. Ochorenie zasiahlo 193 krajín.

Koronavírus SARS-CoV-2 zvyšuje riziko demencie antivaxerov

Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) sa väčšina potvrdených prípadov vyskytuje u dospelých vo veku 18 až 64 rokov. Zatiaľ čo väčšina jedincov infekciu prežije, nepriaznivé kognitívne výsledky môžu byť dlhodobé a viesť k nižšej kvalite života a invalidite, najmä v závažných prípadoch.

Zatiaľ niektoré z najviac znepokojujúcich trvalých účinkov Covid-19 sú pokračujúca strata čuchu alebo chuti, problémy s pamäťou alebo koncentráciou a ďalšie kognitívne komplikácie, pretože naznačujú pravdepodobné poškodenie mozgu a zvýšené riziko demencie, ako je Alzheimerova choroba.

V parlamente v plynovej maske

Plynová maska s parlamente NRSR vystríha demenciou postihnutých antivaxerov hlavne na proruskom plátku hlavne spravy a topkach. V súčasnosti nie je známa frekvencia, s akou pacienti s SARS-CoV-2 trpia záchvatmi, psychózami a problémami súvisiacimi s pamäťou. Niektoré štúdie uvádzajú, že až 84 % pacientov so závažným ochorením SARS-CoV-2 zažíva po zotavení duševný zmätok a rýchle zmeny nálady.

Aj keď je skutočná frekvencia trvalého poškodenia mozgu nižšia, počet ľudí s trvalými kognitívnymi problémami bude značný, pretože tak veľká časť populácie bola infikovaná.

Strata čuchu a chuti u pacientov sa objavila ako jeden z prvých príznakov toho, že SARS-CoV-2, vírus, ktorý spôsobuje Covid-19, ovplyvňuje mozog. Tím vedcov, ktorí skúmali mozgy zosnulých pacientov s koronavírusom SARS-CoV-2, zistil, že vírus môže zostať v mozgu aj po smrti. Ďalšie pozorovania z týchto pitiev odhalili, že malé krvné cievy v rôznych oblastiach mozgu presakovali, ako keby pacienti utrpeli malé mozgové príhody.

Tím vedcov v januárovom vydaní Alzheimerovej choroby a demencie informoval, že zápal mozgu a malé mozgové príhody pozorované u pacientov s Covid-19 ich môžu vystaviť zvýšenému riziku vzniku Alzheimerovej choroby a iných demencií.

Alzheimerova choroba je rastúca globálna zdravotná kríza, pretože svetová populácia starne. Epidemiologická predpoveď Alzheimerovej choroby od GlobalData odhaduje, že celkový počet prevládajúcich prípadov sa zvýši z približne 34 miliónov prípadov v roku 2019 na viac ako 44 miliónov do roku 2028 na ôsmich hlavných trhoch (8MM*).

Rastúce dôkazy o kognitívnych poruchách antivaxerov v dôsledku koronavírusu SARS-CoV-2 by mohli znamenať ešte väčší počet ľudí, u ktorých sa v nasledujúcich desiatich rokoch rozvinie Alzheimerova choroba. Vzhľadom na to, že väčšina prípadov sa vyskytuje v populácii vo veku 18 – 64 rokov a väčšina pacientov s Alzheimerovou chorobou má 65 rokov a viac, bude pokračujúce monitorovanie rozhodujúce pre pochopenie vzťahu medzi SARS-CoV-2 a Alzheimerovou chorobou.

Plynová maska chráni antivaxerov lepšie, ako rúško