Operácia Ovládanie mysle MK-Ultra, Walter Bowart, Monarch, CIA proti Amerike

Operácia Ovládanie mysle je kniha od Waltera Bowarta o MK-Ultra a popisuje praktiky a následky vymývania mozgov. Dá sa stiahnuť veselo na internete a ponúka ju aj Amazon ako kedy sa nechumelilo a nikto nie je za nič zodpovedný a

Obmedzenia prístupu k informáciám, antivaxeri

Obmedzenia prístupu k informáciám napríklad antivaxermi je súčaťou ovládania ľudi nesprávnymi informáciami. V dnešnej dobe žijeme vo svete, v ktorom ďalšia existencia nadnárodných spoločností a vlád závisí od okamžitej komunikácie. Vzhľadom na takzvaný problém preťaženia informáciami by sa však väčšine

Fyzická a psychologická manipulácia, prípad MKUltra

Fyzická a psychologická manipulácia, prípad Cathy O’Brien, MKUltra ovládanie mysle ľudi. Uvodný prihovor jedného pána ktorý ju vyšetroval pomocou hypnózy, aby ju zbavil ovládania jej mysle s CIA. Čo píše: Nemám žiadny register trestov a nikdy som nebol vyhlásený za

Podvod manipulátora bude na ľudí fungovať

Klamanie sa stalo súčasťou života manipulátorov. Bez ohľadu na to, či manipulátor chce spôsobiť ujmu alebo nie, existuje mnoho prípadov, keď sa podvod vkradne do vzťahov všetkých druhov. Agent môže oklamať svojho šéfa, aby získal viac času na dokončenie projektu;

Ako rozoznať podvod pri manipulácii

Ako rozoznať podvod pri manipulácii s ľudmi a jeho hlavné zložky. Hlavné zložky podvodu Aj keď môže byť ťažké určiť, ktoré faktory ukazujú, kedy k podvodu dochádza, existujú niektoré prvky, ktoré sú pre klamstvo typické. Subjekt si často neuvedomí, že

Motívy podvodu pri manipulácii s ľudmi, Rozpoznať kedy dôjde ku klamaniu

Motívy podvodu pri manipulovaní s ľudmi. Výskumníci zistili, že existujú tri hlavné motívy, ktoré sa vyskytujú v blízkych vzťahoch. Patria sem motívy zamerané na partnera, motívy zamerané na seba a motívy zamerané na vzťah. Najprv sa pozrime na motívy zamerané

Podvod ako metóda ovládania mysle

Podvod ako metóda ovládania mysle. Táto metóda ovládania mysle bude mať určité podobnosti s manipuláciou v tom, že manipulátori budú používať veľa podvodov, aby sa dostali k svojmu konečnému cieľu. Táto kapitola sa bude podrobnejšie zaoberať tým, ako podvod funguje,

Ako vymyť mozog

Ako vymyť mozog, taktiky vymývania mozgov. Ukazovanie prstom, keď dokážete ukázať prstom na niekoho iného, ​​pocítite pocit spravodlivosti. Toto je váš spôsob, ako povedať svetu, že ste dobrí, jednoducho tým, že poukážete na niektoré nedostatky, ktoré sa vo svete dejú.

Taktika vymývania mozgov obetiam pri manipulácii, Ako vymyť mozog

Taktika používaná pri vymývaní mozgu obetiam manipulácii, Brainwashing. Existuje mnoho ďalších typov ako vymyť mozog, ktoré sa skutočne dejú zo dňa na deň. Možno nebudú fungovať tak, aby ste sa úplne vzdali svojej starej identity v prospech novej, ale pracujú

Transparentné vymývanie mozgov, Patty Hearst na súde, tresty za zločiny

Brainwashing transparentnosť vymývania mozgu obetiam manipulácii, aféra Patty Hearst na súde. V histórii ľudia tvrdili, že sa dopúšťali strašných krívd, pretože im vymyli mozog. Bola to ospravedlnenie ktorej by mnohí tvrdili, že dúfajú, že si zachránia vlastný život alebo sa