Manipulácia obete manipulátorom, vynechanie pravdy | Fact Check

Manipulácia obete klamaním. Bez ohľadu na to, aký je konečný cieľ manipulátora, klamstvo je niečo, v čom sú odborníkmi a čo budú robiť vždy, aby dosiahli to, čo chcú. Manipulátor môže použiť niekoľko rôznych typov klamstiev, ktoré im pomôžu dosiahnuť konečné ciele. Jedným z nich je, že hovoria úplné klamstvá, a iné zahŕňajú vynechanie časti pravdy od svojich poddaných. Klamstvom na nevzdelaných a nesčítaných obetí.

Manipulácia obete vynechaním časti pravdy

Keď manipulátor klame, je to preto, že vedia, že lož bude presadzovať ich agendu oveľa efektívnejšie, ako by bola pravda. Ak niekomu poviete pravdu, môže spôsobiť, že nebude chcieť manipulátorovi pomôcť a to by bolo úplne v rozpore s jeho plánmi. Manipulátor namiesto toho povie lož, aby subjekt presvedčil, že pre neho niečo urobí a kým sa subjekt o klamstve dozvie, je už neskoro problém vyriešiť.

Manipulátor sa môže tiež rozhodnúť vynechať časť pravdy v príbehoch, ktoré rozpráva. Touto metódou povedia časti pravdy, ale zamedzia niektorým veciam, ktoré nie sú príjemné alebo ktoré by mohli brániť pokroku, ktorý sa dosahuje. Tieto druhy lží môžu byť rovnako nebezpečné, pretože bude stále ťažšie povedať, aká je pravda príbehu a čo je lož.

Je dôležité si uvedomiť, že keď máte do činenia s manipulátorom, všetko, čo vám povedia, môže byť lož. Nie je dobré dôverovať všetkému, čo manipulátor hovorí, pretože sa len pokúšajú zneužívať a používať svojich subjektov na dosiahnutie tohto konečného cieľa. Manipulátor urobí a povie všetko možné, dokonca aj klamstvo, aby dosiahol to, čo chce, a nebude im to ľúto. Pokiaľ dosiahnu to, čo chcú, príliš ich nezaujíma, ako to ovplyvňuje predmet alebo ostatných okolo nich.


Vynechanie časťi pravdy v príbehoch je najbežneši na weboch ako sú hlavné správy napríklad. Spoliehajú sa nato, že ich chudák čitateľ pravdu príbehu nikde inde nehľadá, lebo tento proruský dezinformačný web považuje za dôveryhodný. Ćistá lenivosť už vopred zmanipulovaného čitateľa a presne tú využivajú manipulátori na hlavných správach, ktoré vraj vznikli ako náboženský web. Majú tam pofidérnu náboženskú sekciu svetlo sveta. To je na tom to najhoršie. Kresťania klamú, manipulujú s kresťanmi! Výsmech celého Slovenska.

Spústa dôkazov: Hlavnespravy robia z Rusov šialencov, ktorí sa neboja jadrovej vojny

Všetky klamstvá ktoré tam popísali boli presne tzv. vytrhnuté z kontextu, vynechanie časťí pravdy a skopírované z webov píšucich aj hoaxy. Vyberú si len tú pravdu, ktorá im vyhovuje na manipuláciu. Text uvedú skrátený a doplnený vlastnými klamstvami o ich údajných nepriateľoch, ktorým je celý svet okrem Ruska. Rovnako je na tom ich armadny magazín


Vytvorenie ilúzie

Okrem klamstva bude manipulátor odborníkom na vytváranie ilúzií, ktoré sú schopné účinnejšie dosiahnuť konečný cieľ. Budú pracovať na vytvorení obrazu, ktorý chcú, a potom presvedčia subjekt, že táto ilúzia je v skutočnosti realitou; či je alebo nie je, je pre manipulátora jedno. Aby to urobil, manipulátor zhromaždí dôkazy, ktoré sú potrebné na dokázanie bodu, ktorý funguje na ich cieľ.

Na začiatku ilúzie manipulátor vloží myšlienky a dôkazy do myslí subjektu. Akonáhle sú tieto nápady zavedené, manipulátor bude schopný niekoľko dní ustúpiť a nechať manipuláciu prebiehať v mysli subjektov počas tejto doby. Po uplynutí tejto doby bude mať manipulátor väčšiu šancu dostať predmet k plánu.

Manipulácia je forma ovládania mysle, ktorej je pre subjekt ťažké vyhnúť sa. Na rozdiel od vymývania mozgov a hypnózy, ktoré boli popísané v predchádzajúcich kapitolách, k manipulácii môže dôjsť v každodennom živote a v niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť aj bez toho, aby o tom subjekt veľa vedel alebo ho ovládal.

Manipulátor bude pracovať diskrétne, aby dosiahol svoj konečný cieľ bez toho, aby bol subjekt podozrivý a vykoľajil proces. Manipulátor sa nebude obávať, komu ubližuje alebo ako sa môžu cítiť ostatní a väčšina z nich nie je schopná porozumieť potrebám svojich subjektov. Jednoducho vedia, že niečo chcú a že predmet, ktorý si vybrali, im pomôže dosiahnuť ich cieľ.

Techniky, o ktorých sa hovorí v tejto kapitole, majú pomôcť vysvetliť, čo sa deje počas procesu manipulácie a ako bude fungovať myseľ manipulátora. Často je najlepšie pokúsiť sa vyhnúť každému, kto by mohol byť manipulátor, aby ste sa dokázali vyhnúť tomuto druhu ovládania mysle.