Obmedzenia prístupu k informáciám, antivaxeri | Fact Check

Obmedzenia prístupu k informáciám napríklad antivaxermi je súčaťou ovládania ľudi nesprávnymi informáciami. V dnešnej dobe žijeme vo svete, v ktorom ďalšia existencia nadnárodných spoločností a vlád závisí od okamžitej komunikácie. Vzhľadom na takzvaný problém preťaženia informáciami by sa však väčšine ľudí zdalo, že počujeme a vidíme dosť na to, aby sme urobili racionálne rozhodnutia týkajúce sa nášho individuálneho života.

Obmedzenia prístupu k informáciám, antivaxeri, ovládanie mysle, MK-Ultra


Na Slovensku to máme práve teraz okaté, až to bije do oči napríklad na proruských weboch, ktoré sa zmenili na antivaxerské, len z dôvodu aby nalákali čitateľov antivaxerov. Potom začne tá pravá manipulácia mysle s obmedzením prístupu k informáciám. Napríklad proruský plátok, hlavný to propagátor vakcíny Sputnik a slobody v očkovaní, zrazu popiera seba a všetko čo sa týka vakcíny a očkovania. Na webe majú jedine články o úmrtiach očkovaných ľudi, ale úplne bez toho, aby si overili výsledky pitvy alebo zistili zdravotný stav ich “obete” pred očkovaním.

A koľkí nezomreli??
V Kuala Lumpur zrazilo auto človeka. To tam neuvidíte, nebol očkovaný 🙂
Ďôležitý je ten jeden mŕtvy po očkovaní o ktorom si nič nezistia.
Čo je to pojem ošetrujúci lekár je pre nich neznámy.
Očkovanie na Slovensku nie je povinné!

To sú tí praví nefalšovaní vysokokvalifikovaní lekári z redakcie a u nich pečení varení Mesík bez akejkoľvek atestácie z medicíny, alebo šarlatán Bukovský, ktorý sa sám prizná, že čerpal zo zlého zdroja informácii. Vyznajú sa vo všetkom z medicíny aj bez toho aby skončili aspoň kurz prvej pomoci. Pridajú starú recenziu nejakého webu, ktorá už dávno neplatí, lebo výskum pokročil a zistil niečo úplne iné.

Do oči bijúca je myokarditída, kde si nezistili ani len to, že vzniká práve po infikovaní ľudí vírusom COVID-19. Nehodiace sa preškrtneme, dáme iba obmedzené informácie, ktoré nám vyhovujú pre antivaxerov. A zopakujú to každý druhý deň.

Práve to sú tie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré potom vykonajú svoje dielo alá MK-Ultra. Čitatelia týchto webov nevedia absolútne nič o čom je vlastne ten iný svet, ten medicínsky. Stačí amatér neskončeného kurzu prvej pomoci 🙂
A ich diskutéri reagujú akoby zjedli šalené huby. Jeden dobrý web o Fungi mushrooms Fungi mushrooms biology, biomaterial


To čo nevieme, čo dokazujú zverstvá ovládajúce myseľ, rýchlo ničí spoločnosť, ako ju poznáme. Odpoveď na tento problém je do očí bijúca. My občania údajne slobodnej krajiny, by sme nemali dovoliť našej vláde obmedzovať akékoľvek informácie, ktoré chránia kriminálnu činnosť pod rúškom národnej bezpečnosti.

Tajné znalosti sa rovnajú moci, pričom konečným výsledkom je kontrola. Preto napriek úmyselnému úsiliu tých osôb, ktoré majú pod kontrolou národný manažment informačných médií (ktoré nie sú zamestnancami médií), unikli výsledky projektov kontroly tajnej mysle, ktoré už roky unikajú, prostredníctvom médií. Ľudia sa doslova prebúdzajú do reality ovládajúcej myseľ, pretože zjavne chýba logické vysvetlenie určitých senzačných spravodajských udalostí.

MK-Ultra, Fact Check, prístup k informáciám, tajné znalosti CIA

Čo sa skutočne stalo v Jonestowne Jima Jonesa a so Sirhanom Sirhanom, Johnom Hinkleym a Lee Harveyom Oswaldom?


Akurát v tomto období písania tohto článku sa zjavujú informácie, že dvaja žijúci vrahovia, budú možno prepustení. Ale pravý dôvod asi neuvedú.


A čo je dôležitejšie, prečo sa to stalo? Média na základe výskumu ich anamnézy verejne vyhlásili za jednoduchého spoločného menovateľa medzi týmito osobami kontrolu mysle. V skutočnosti je kontrola informácií len jednou zložkou kontroly mysle.

Zatiaľ čo „vymývanie mozgov“, termín vytvorený investigatívnym novinárom, ktorý písal o Kórejskej vojne P.O.W. okolo roku 1951, popisoval výsledky toho, čo Číňania považovali za reformu myslenia. Pojem vymývanie mozgov označuje väčšine ľudí zničenie pamäte človeka. Tento slangový výraz naďalej používajú spravodajské médiá namiesto všeobjímajúceho pojmu, ovládania mysle.

V skutočnosti sú aplikované techniky vymývania mozgov podobné tým, ktoré sa používajú pri úprave správania založenej na traume. V posledných troch desaťročiach bolo v hlavnom spravodajskom médiu citované ako deštruktívne kulty značný počet náboženských skupín na celom svete. Pri definovaní týchto skupín ako kultov je potrebný dôraz na slovo deštruktívne.

Random House Dictionary definuje kult ako „konkrétny systém náboženského uctievania“. Podľa tejto definície by slovo kult zahŕňalo všetky náboženstvá. Tieto takzvané deštruktívne kulty boli médiami verejne odsúdené za používanie vymývania mozgov, reformy myšlienok a taktiky manipulácie mysle u svojich veriacich.

Rovnaké médiá však očividne postrádajú vyjadrené znepokojenie, pretože nedokážu vyriešiť základné problémy ovládania mysle, mocenského základu zneužívania.

Spravodajské médiá snáď z nejakého dôvodu nemôžu verejne otvoriť povestnú Pandorinu skrinku. Je potom možné uvažovať o tom, že by podrobnejšie skúmanie vedenia týchto deštruktívnych kultov zo strany médií a verejnosti mohlo odhaliť pevné spojenie s vládou sponzorovaným výskumom kontroly mysle?

Toto sú otázky, ktoré by samy osebe správne vyriešené poskytli dôležité odpovede na túto sociálnu epidémiu zahŕňajúcu fyzické a psychické týranie. Odpovede, ktoré by poskytlo hĺbkové profesionálne vyšetrovanie, by mohli byť prvým krokom k vyriešeniu mnohých problémov, ktoré na spoločnosť vplývajú deštruktívne kulty, sérioví vrahovia a sexuálne zneužívanie detí.

Keďže spotrebitelia spravodajských médií poskytovali informácie, naďalej akceptujeme polopravdy, ktoré v tomto prípade vidia a počujú iba to, čo vyplýva z masovej manipulácie mysle.

.. a sme doma stará mama, Mk-Ultra. Fact Check!