Operácia Ovládanie mysle MK-Ultra, Walter Bowart, Monarch, CIA proti Amerike | Fact Check

Operácia Ovládanie mysle je kniha od Waltera Bowarta o MK-Ultra a popisuje praktiky a následky vymývania mozgov. Dá sa stiahnuť veselo na internete a ponúka ju aj Amazon ako kedy sa nechumelilo a nikto nie je za nič zodpovedný a nič sa vlastne nestalo o čom sa v tej knihe píše. Vyšla v roku 1978 🙂 Negatívni aktéri z vládnych kruhov v tejto knihe dožili dôchodku a pekného pohrebu s poctou ako hrdinovia USA.

Oplatí sa oživiť si minulosľ, lebo dnes ju vidíme pri antivaxeroch.
Zmanunipulovaná banda hlupákov, ktorí sú schopní všetkého možného zla!
Úplne to isté MK-Ultra, lebo veľmi dobre vedia, že očkovanie nie je povinné!
Oni nechcú zachrániť nikoho, jediné čo chcú je panika, bordel a strašenie.

Je úplne na smiech klamár Trump, ktorý sľuboval hory doly a nejakom Deep State a nikto z nich neskončil v base. No preto, lebo je to jedna a tá istá Republikánska katolícka Jezuitská partia. Niet čo dodať, hlavne, že sú to kresťania katolíci. Sám študoval na Jezuitskej škole a jeho syn a drahá Ivanka taky. A vraj zlým je ten zať Jared Kushner, lebo nie je katolík. Ivanka v pohode prestúpi na judaizmus, lebo jezuitom je dovolené meniť nábožensto ako si to situácia vyžaduje, aby boli vždy blízko vedúcich osobností akéhokoľvek štátu. A taktika jezuitov je, zvaliť vždy všetku vinu na židov. Samozrejme, lebo nie sú katolíci.

Operácia Ovládanie mysle od Waltera Bowarta, MK-Ultra, katolícke NWO v USA

Tak najprv predslov, lebo sa nejedná len o USA, ale aj o Rusku, tam sú nato špecialisti vymývania mozgov ako v Čine a Severnej Kórei.
Pozmeniť a ovládať ľudské mysle je konečná anarchia, Walter Bowart, Monarch, CIA proti Amerike
Otec klauna Grocka, ktorý mal z profesionálnych dôvodov zlomil synovi Grockovi nohy na ôsmich miestach, aby si bol istý, že dieťa bude groteskne vyrastať, aby si zaistilo svoju eminentitu klauna. Nebola klaunská tradícia nesmrteľne posilnená týmito neprirodzenými nohami? Ako v tejto knihe neodmysliteľne ukazuje Walter Bowart, náš otec Grock, ktorý pracuje v americkej tajnej polícii, obdaril stovky vedcov na amerických univerzitách, aby odhalili metódy rozbíjania amerických myslí.

Že tento výskum v toľkých veľkých sálach učenia prekročil náklady na nevýslovné tajomstvo miliónov dolárov naznačuje, že táto grockovská zábava, ktorú produkuje naša tajná polícia, je vecou ambicióznych skôr ako náhoda dobrodružstva v maskovaní a dýkach. V tejto knihe dokázal každý krok tejto oficiálnej, terminálnej, vládnej anarchie, aj keď sa to zdá byť v rozpore.

Pozmeniť a ovládať ľudský mozog je konečná anarchia, projekt Monarch

Babôčka smradľavá Motýľ
Motýľ Babôčka smradľavá, Danaus plexippus, Monarch najznámejší severoamerický motýľ 🙂
Názov neznamená vládcu, Monarchu, ale ten smrad.

To, čo oficiálni apologéti ponúkajú ako poctu potrebám derring-do romantických špiónov, sú činy nenávisti a sadizmu voči všetkým ľuďom v šialenom a degradovanom odhodlaní vyhladiť svedomie zo spoločnosti.Autor prešiel dlhým a nákladným procesom na zozbieranie tvrdých faktov, ktoré sú súčasťou tejto knihy. Každý dokument potvrdzujúci úmysel tajnej polície musel byť vyňatý z vládnych archívov neochvejnou vytrvalosťou, kým mu informácie neboli podľa zákona o slobode informácií poskytnuté.

Podstata tohto zákona spočíva v tom, že stačí napísať federálnej agentúre informácie o všeobecných oblastiach, o ktoré má občan záujem.
Walter Bowart ale potreboval vynaložiť veľké sumy peňazí na zamestnanie výskumníkov vo Washingtone a inde, aby zistil presný názov, číslo a popis obsahu každého dokumentu, ku ktorému tápal čiernymi prúdmi informačnej temnoty.

Bez toho by nebolo možné požiadať o prevod kópií týchto dokumentov na túto knihu. Musel prečesať Spojené štáty a ľudí z mnohých oblastí života, ktorí vedeli, matne si ich pamätali alebo ich podozrievali, že sú pod kontrolou mysle tajných policajných a vojenských agentúr.

Majte prosím so strachom na pamäti, že úžasné informácie publikované v tejto zásadnej práci vyšetrovacích správ, ktoré sa týkajú ciest, ktoré naša tajná polícia prijala k rozhodnutiu a popravám, majú zlomiť alebo rozpustiť myseľ a potom ich ovládať ako malého chlapca. Na účely „efektivity“ kontrarozviedky vojenskej sily a ničenia demokratických inštitúcií boli čerpané priamo z federálnych záznamov a z oficiálnych laboratórnych archívov najvyššieho vzdelávacieho účelu, ako aj z oživujúcich spomienok na tých, ktorí už podstúpili dehumanizačný proces.

Prostitúcia mysle našou tajnou políciou predchádzala jej vražde. Na dosiahnutie pokročilých techník, ktoré sú teraz k dispozícii „magnetickým a príťažlivým“ politickým osobnostiam, bolo potrebné odhaliť laboratóriá vedy, pretože pasák ukazuje svoje bezcitné kurvy na zimných uliciach.

Každá z týchto skupín je zapojená do tohto rozrušenia mysle. Dane a kolektívne svedomie umožňujú tajnej polícii mučenie mozgu. „Vymývanie mozgov“ samo o sebe nie je pre žiadneho z nás žiadnou novinkou. Ovládaní zabijaci nám nie sú známi iba prostredníctvom fikcie.

Reklamné útoky na jedovaté materiály, ktoré nás majú prinútiť úspešne nakupovať a konzumovať sa začínajú baštami ovládania mozgu. Keď Grockov otec zlomil synovi nohy na ôsmich miestach, mohol na jednej strane nastať poplach, že muž dokáže svojmu synovi urobiť takú katastrofálnu vec, ale na druhej strane tí istí ľudia reagovali na Grockovu genialitu, na ktorú tie beznádejne zdeformované nohy prispeli a revali od smiechu.

Walter Bowart nám však v tejto knihe ukazuje, že sme sa stali Grockom. Sme točiacimi sa, klebetiacimi a kolísavými klaunmi v očiach našej jasne vymedzenej tajnej polície. Kniha je tiež mrazivou víziou mutácií ašpirácií vedy. Vedci, pedagógovia a ich vodcovia, Veľkí muži, ktorí narazili na možnosť ovládnuť ľudskú myseľ Waltera Bowarta, mohli tieto informácie tajne skryť a predložiť všetkým, aby sa o ne podelili, čo poviete?

To čo tajná polícia dosiahla v súvislosti s ovládaním, je dôsledne popísané v tejto knihe. Kniha kladie túto otázku: chcete, aby táto nesmierne dôležitá technika zostala ako zbraň, ktorá bude použitá proti vám a vašim deťom tým, čo Bowart nazýva kryptokracia, alebo ju chcete použiť ako univerzálny kľúč na odomknutie tisícky šancí, že vaše deti nebudú v budúcich vojnách zavraždené?

Zbigniew Brzezinski

Zbigniew Brzezinski v epigrafe k tejto knihe meria politické pravdepodobnosti použitia ovládania mozgu keď hovorí: „využitie najnovších komunikačných techník na manipuláciu emócií a kontrolu rozumu“.

Dnes naša tajná polícia a naše vojenské zariadenie demonštrovalo vo Vietname a inde právomoci vytvárať vrahov z našich detí. Rozširovanie týchto právomocí, ktoré sú schopné podľa želania zmeniť mladých mužov a ženy na vražedných zločincov, pokračuje bez kontroly často nazývanej „investigatívnej“ tlače, „morálnych“ vodcov v bare, v kazateľniciach, vo vysokej vláde a na kampusoch.

Napriek tomu ľudia, ktorých nazývajú verejnosťou, už dlho majú podozrenie, že sa stali vládnou politikou kontroly myslí. Zombie je kuriózne, staromódne folklórne slovo, ale jeho význam sa stáva obscénnym, keď myseľ našich detí ovláda ktorákoľvek z desiatok federálnych agentúr tajnej polície.

Nechali vládne agentúry zdokonaliť metódy, ktoré udržujú daňoví poplatníci pri kontrole myslí ľudí, ktorí zastrelili Kennedyho, Martina Luthera Kinga a Orlanda Leteliera, bývalého čílskeho ekonóma a diplomata?

Boli atentátnici naprogramovaní tak, aby zabudli, že to urobili, alebo boli naprogramovaní tak, aby to urobili?

Možno sa nikdy nedozvieme, že stoja zmätene a idiotsky sa usmievajú na kamery. Vyvinuli technici model obrovského vládneho vraha ekonomickej veľkosti, ktorý sa dá ľahko odhaliť po tisíckach?

Vraždy niekoľkých stoviek ľudí niekoľkými stovkami ďalších ľudí sú celkom bežné, ale kvôli hrôze a nekonečnej nočnej more, ktorá sa šíri po krajine, ktorá bola kedysi americkou demokraciou, zvážte toto rozšírenie Brzezinského epigrafu, ktoré nemôže byť dosť často opakované z Between Two Ages:


Technetronická éra zahŕňa postupné objavovanie sa kontrolovanejšej spoločnosti. V takejto spoločnosti by dominovala elita, ktorá by nebola obmedzovaná tradičnými hodnotami. Čoskoro bude možné uplatňovať takmer nepretržitý dohľad nad každým občanom a udržiavať jeho aktuálnosť, úplné súbory, ktoré obsahujú aj tie najosobnejšie informácie o občanovi. Tieto súbory budú úradmi okamžite vyhľadané.

V technotronickej spoločnosti sa zdá, že trend smeruje k agregácii individuálnej podpory miliónov nekoordinovaných občanov, ľahko v dosahu magnetických a atraktívnych osobností, ktoré efektívne využívajú najnovšie komunikačné techniky na manipuláciu emócií a kontrolu rozumu.


Mohlo by byť dokonca múdre zvážiť skutočný dôkaz Waltera Bowarta a potom urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa chránili, ak toto hrdé právo s láskou k slobode nebolo atrofované „najnovšími komunikačnými technikami“. Existuje alternatíva. Všetci sa navždy môžeme premeniť na obraz klauna Grocka.


…. Brzezinský skapal s pohrebom … Smúúúúúútiaci jeden po druhom vstúúúúúúúúúúúpili do honosnej Katedrááááály svätého Matúša – veľvyslanci, tajomníci kabinetu, televízni hostitelia, prezident… 🙂

Ale Brzezinský mal jednu výhodu, vedel prečo nenávidí komunistov, lebo robili to isté v Stalinovom aj v dnešnom Rusku KGBák Putin.