Prorok Ezechiel a koleso | Fact Check

Prorok Ezechiel jeho videnie a jeho kolesa. Sväté písmo Kniha 1. kapitola. Urobíme si Fact Check vykašleme sa na náboženstvo a predstavíme kto bol, aké mal vzdelanie, čo vlastne v živote videl a mohol prežiť. Na základe toho môžme zistiť o čom vlastne vraj rozprával. Nemohli to byť mimozemšťania, UFO, ale ani Boh, lebo Boh vo fyzike neexistuje. A tie potvory vedľa kolesa kreslia sami za seba.

Prorok Ezechiel a koleso

Najdôležitejši je predsa očný klam aby sme chudákov oklamali už prvým obrázkom z ktorého vyvodzujú samých Bohov, cherubínov a kolesá v kolese ako Kotleba. Práve tie kolesá sú na smiech, ale aj tí strašidelní anjeli párno a nepárnokopytníci. Strach až hrôza a horkí veriaci sa okamžite boja pekla. To je účel, širiť strach a to dokážu práve náboženstvá, obzvlášť kresťania. Ak neveríš v “naše náboženstvo” skončíš v pekle alebo KDH inkvizícia!
Ezechiel a koleso lebo Boh vo fyzike neexistuje
Sranda na tom je, že to tvrdia tí, ktorým blbá vymyslená kniha hovorí, že milujú blížneho svojho ako seba samého. To je ten podvod v náboženstve.


Tak čo to vlastne kecá Ezechiel 1: 1–28

Stalo sa to v tridsiatom roku, vo štvrtom mesiaci, v piaty deň v mesiaci, keď som bol medzi zajatcami pri rieke Chebar, ktorá otvorila nebo a videl som Božie videnia. Piateho dňa v mesiaci, ktorý bol piatym rokom zajatia kráľa Jehojachina,Pánovo slovo padlo výslovne ku kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v krajine Chaldejcov pri rieke Chebar. A ruka Pánova bola na ňom.

Pozrel som sa a hľa, od severu vyšiel búrlivý vietor, veľký oblak, v ktorom plápolal oheň, takže bol okolo neho jas; a uprostred ako farba elektrónu, uprostred ohňa.A spomedzi nich vyšla podoba štyroch živých tvorov. A toto bol ich vzhľad: mali podobu muža. A každý mal štyri tváre a každý z nich mal štyri krídla. A ich nohy boli rovné nohy; a chodidlo ich chodidiel bolo ako chodidlo teľacej nohy; a iskrili ako farba leštenej mosadze.A pod krídlami mali na štyroch stranách ruky muža; a pokiaľ ide o ich tváre a krídla, štyri. Ich krídla boli navzájom spojené; keď išli, neobrátili sa; išli každý rovno dopredu.

Čo sa týka podoby ich tvárí, mali tvár muža; a oni štyria mali tvár leva na pravej strane; a oni štyria mali tvár vola na ľavej strane; oni štyria mali tiež tvár orla.Také boli ich tváre; a ich krídla boli natiahnuté nahor; dve krídla každého z nich boli navzájom spojené a dve im zakryli telá. A išli každý rovno vpred; kam mal ísť duch, išli; keď išli, neobrátili sa.

Čo sa týka podoby živých tvorov, ich vzhľad bol ako ohnivé uhlie, horiace ako vzhľad fakieľ; medzi živými tvormi to blikalo hore dole; A oheň bol jasný a z ohňa vyšli blesky. A živé tvory bežali a vracali sa ako blesk.

Teraz, keď som videl živé tvory, hľa, jedno koleso na dne tvrdo od živých tvorov, na jeho štyri tváre. Vzhľad kolies a ich práca bola podobná farbe berylu; a oni štyria mali jednu podobu; a ich vzhľad a ich práca boli ako koleso v kolese.Keď šli, prešli k svojim štyrom stranám; keď išli, neobrátili sa.

Pokiaľ ide o ich prstene, boli vysoké a boli hrozné; a oni štyria mali svoje prstene plné očí. A keď išli živé tvory, kolesá išlo pri nich tvrdo; a keď boli živé tvory zdvihnuté zdola, kolesá boli zdvihnuté.Kamkoľvek mal ísť duch, ako tam mal ísť duch, tak išli; a kolesá sa zdvihli vedľa nich; lebo duch živého tvora bol v kolesách. Keď išli tí, išli, a keď stáli, tak stáli; a keď boli zdvihnuté zo zeme, zdvihli sa kolesá vedľa nich; lebo duch živého tvora bol v kolesách.

A nad hlavami živých tvorov bola nad ich hlavami natiahnutá podoba oblohy, ako farba strašného ľadu. A pod oblohou boli ich krídla prispôsobiteľné jednému druhému; tento jeden z nich mal dva zakryté a jeden z nich dva zakrýval ich telá.A keď odišli, počul som šum ich krídel ako hluk veľkých vôd, ako hlas Všemohúceho, šum búrky ako hluk hostiteľa; keď stáli, spustili krídla. Pretože, keď sa nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, ozýval hlas, ako stáli, spustili krídla.

A nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu ako vzhľad zafírového kameňa; a na podobu trónu bola podobnosť ako na ňom hore muž. A videl som ako farbu elektrónu, ako vzhľad ohňa okolo neho, od vzhľadu jeho bedier a hore; a od vzhľadu jeho bedier a smerom dole som videl, ako to vyzerá ako oheň, a okolo neho bol jas. Ako vyzeral luk, ktorý je v oblaku v deň dažďa, taký bol aj vzhľad jasu okolo.

Takto vyzerala podoba slávy pána. A keď som to videl, padol som na tvár a počul som hlas toho, ktorý hovoril.


Prorok Ezechiel

Tu si musíme najprv uvedomiť kto vlastne sme, kto nás ľudí stvoril. Boli to Anunnaki Elohim, ktorí neuznávajú žiadnych Bohov. Ale našu genetickú “výrobu” dokončili Anunnaki Nephilim, ktorý nám predstavili svojho Boha. Ja som tvoj Boh…. a urobili z nás svojich otrokov, ale s tým, že nám ponechali známe slová “Free Will”, čiže slobodnú vôlu. My sa môžeme rozhodnúť, čo chceme a čo nechceme.

Aby ste sa správne rozhodli, musíte mať ale aj nejaké vedomosti o svete okolo vás 🙂 Preto nás Nephilim Bohovia vyhnali z Rajskej záhrady, lebo sme zmúdreli, keď sme zistili, že sme nahí a prikryli sa figovým listom. Sranda na tom je, že nikto si nevšimol to množné číslo “Stvorili sme vás..”

Preto nikdy never ani pravoslávnemu Rusovi, lebo klame až sa Mrazíkovi v huby práši. O ich isláme detto.

Toto je ďaleko lepšie – Vplyv elektrifikácie na vznik rakoviny a nádorové choroby


Vysvetlenie z webu skeptikov.

To, čo nadšencom UFO najčastejšie pripomína vesmírnu loď, okrem toho, že všetko, čo v nej je, je vo vzduchu, sú kolesá. Predtým, než sa nimi budeme zaoberať konkrétne, pozrime sa však na víziu ako na celok a zistíme, či obraz starovekých náboženstiev Blízkeho východu nie je pre zdroj Ezekielovej vízie vhodnejší ako obraz vesmírnej lode.

Ezekiel v prvom rade hovorí, že videl zjavenie ako oblak prichádzajúci na vietor zo severu. Slovo preložené ako „sever“ je v pôvodnom hebrejskom jazyku zaphon slovo, ktoré znamená „skrytý“ alebo „temný“ a so severom je spojené iba ako štvrtina pochmúrneho a neznámeho kompasu. Na sever od civilizovaného sveta v perspektíve starovekého Blízkeho východu ležali divoké barbarské krajiny, z ktorých vybuchli také kočovné národy ako Cimmeriáni a Skýti, aby spôsobili chaos v usadlom svete. Predzvesť oblaku je teda zlovestná alebo tajomná.

Avšak zaphonje tiež názov lokality, Mount Zaphon v Libanone, domova kanaánskych bohov. Patriarcha kanaánskeho panteónu El bol zlúčený s Jahve a v Biblii sa o ňom hovorí v množnom, intenzívnom tvare Elohim. V skutočnosti boli tieto dve mená často spájané ako Jahve Elohim , čo je v Biblii preložené ako „PÁN BOH“.

Pri kooptácii Elinho mena Jahweh kooptoval aj svoju manželku Ašeru, ktorej obraz z chrámu neustále odstraňujú prísne jahvistickí králi, akými boli Ezechiáš a Joziáš (2 Kr. 18: 4 a 23: 6). Jahveho by jeho ctitelia tiež videli ako preberajúceho posvätnú horu kanaánskych bohov, horu Zaphon. Oblak, ktorý sa blíži zo severu ( zaphon ), je teda tajomný aj svätý.

Ďalej sa pozrime na živé tvory v horiacom oblaku. Napriek tomu, že majú podobu mužov, majú dve sady krídel, štyri tváre a nohy ako lýtkové kopytá. Túto anatómiu podobnú chimére prehliadli tí, ktorí videli Ezechielovu verziu ako vesmírnu loď. Ich vysvetlenie je, že štyri tváre sú tvárami rôznych mimozemských bytostí, ktoré sa pozerajú von z rôznych okien kozmickej lode.

Vzhľadom na Ezekielov primitívny spôsob myslenia určite nemohol pochopiť, čo vidí. Avšak pre niekoho, koho ovládli neopísateľní vesmírni mimozemšťania, bol Ezekiel veľmi presný a konkrétny pri popisovaní toho, čo videl.

Jeho obrazy navyše zodpovedajú mýtom o starovekom Blízkom východe. Na starodávnom reliéfe z asýrskeho mesta Ninive je boh Ninurta zobrazený so štyrmi krídlami, rovnako ako bytosti v Ezechielovom videní majú štyri krídla. Krídla štyroch bytostí vo videní sa navzájom dotýkali, čo pripomína opis cherubínov v chráme Šalamúnovej Svätyne v 1. Kráľovi 6:27, 28:

Cherubov vložil do najvnútornejšej časti domu; a krídla cherubov boli roztiahnuté tak, že krídlo jedného sa dotýkalo jednej steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny; ich ostatné krídla sa navzájom dotýkali v strede domu. A cherubov pokryl zlatom.

krídla cherubov

Rovnako ako u cherubínov pri Svätyni svätých, krídla živých tvorov v Ezechielovom videní sa navzájom dotýkajú. Šalamún pokrýva cherubínov zlatom, zatiaľ čo živé tvory sa lesknú ako leštený bronz. Pokiaľ ide o štyri tváre tvorov v Ezechielovom videní, aj tieto počujú späť k cherubínom a do Šalamúnovho chrámu. Levy a býky sa často spomínajú ako súčasť snímok interiéru chrámu (1. Kráľov 7:25, 29, 36).

O cherubínoch sa často hovorilo, že majú hlavy mužov, telá levov alebo býkov niekedy predné časti leva a zadné štvrtiny býka (odtiaľ teľacie nohy živých tvorov z Ezechielu 1: 7) – a krídla orlov klíčiace z ich leva, alebo býčie ramená.

Symbolika vyjadrená v tomto zobrazení cherubínov je nadradená: Orol je najprednejší vták, lev je divoké zviera a býk je predovšetkým domáca šelma. To všetko v spojení s ľudskou inteligenciou (symbolizovanou hlavou muža alebo tvárou v Ezechielovom videní) naznačovalo božskú moc cheruba. Toto slovo v pôvodnej hebrejskej podobe je krubh, ktoré súvisí s akkadským karibu, čo znamená sprostredkovateľ medzi bohmi a ľuďmi, božský posol.

Slovo pre posla v gréčtine, a preto slovo používané na označenie božských poslov v kresťanských písmach, ktoré boli napísané v gréčtine, bolo angelos. Živé tvory Ezekielovej vízie teda neboli bizarní vesmírni mimozemšťania so štyrmi tvárami. Neboli ani vyobrazením rôznych mimozemských druhov, ktoré sa pozerali von z dierok vesmírnej lode. Boli to anjeli, angelos.

Tróny fénických kráľov mali často opierky rúk v tvare cherubínov, čo znamenalo božské sponzorstvo kráľa a v Biblii je Boh často zobrazovaný ako trónený na cherubínoch. Že to je presne to, o čom Ezechiel vo svojom videní hovorí.

Boh sedí na tróne na oblohe a spočíva na cherubínoch. Všetka symbolika sa zhoduje so symbolikou starovekého Blízkeho východu. Obloha nad živými tvormi, na ktorých tróni Boh, predstavuje nebeskú klenbu – nebeskú kupolu – na ktorú boli pripevnené hviezdy a po povrchu ktorej putovalo slnko a mesiac podľa starodávneho blízkovýchodného modelu kozmu.

Ak má niekto pochybnosti, že Ezechielovo videnie je o Bohu, ktorý tróni na cherubínoch, zamyslite sa nad tým, čo Ezekiel hovorí v záverečnom opise v tejto pasáži (verš 28): „Taký bol vzhľad Pánovej slávy.“ Hneď v nasledujúcom verši, Ez 2: 1, hlas tróniaceho hovorí Ezechielovi: „Syn človeka, postav sa na nohy a ja s tebou budem hovoriť.“

Aký je však význam kolies?

Ako je uvedené v komentári Anchor Bible o Ezechielovi, kolesá pred vynálezom lúčov boli malé pevné disky s veľkými nápravami. Veľká náprava by vyzerala ako koleso v kolese. Kým kolesá vozov a väčšina ostatných vozidiel Ezekielových čias mala lúče, kolesové stojany používané v chráme často používali malé starodávne kolesá z predchádzajúcich dní. To, že ráfiky kolies boli plné očí, opäť evokuje nadprirodzeno.
aký bol vzhľad Pánovej slávy
Kolesá sú viac metaforou ako mechanickými detailmi. Kolesá boli teda ďalším odkazom na chrámové snímky a svätosť a neboli lietajúcimi taniermi. Avšak tým, ktorí vidia Ezekielovu víziu ako pozorovanie UFO, fráza „koleso v kolese“ naznačuje strojové zariadenie. Koleso v kolese je v Biblii kráľa Jakuba (KJV) vykreslené ako „koleso v strede kolesa“, v hebrejčine je slovo tavek, čo znamená „prerušiť“ alebo delenie, inými slovami „ v strede. ”

V jeho knihe 1970 Chariots of the Gods? Erich von Daniken napísal (s. 56): „Ezekiel hovorí, že každé koleso bolo uprostred iného “.
Optický klam! Na náš súčasný spôsob myslenia to, čo videl, bolo jedno zo špeciálnych vozidiel, ktoré Američania používajú v púšti a bažinatom teréne.

Ak by tí, ktorí chcú vidieť živé tvory ako mimozemšťanov vo vesmíre, čítali viac o Ezechielovi, našli by takmer totožné videnie v Ezechielovi 10. Prorok identifikuje bytosti ako cherubíny a vo verši 15 hovorí, že to boli živé bytosti, ktoré videl, vo svojom prvom videní.

Ezekielova vízia, pre nás taká exotická a nadpozemská, bola niečím, čo by ktorýkoľvek z jeho krajanov v babylonskom exile ľahko pochopil. V skutočnosti nám to dnes umožňuje zamieňať anjelov s vesmírnymi loďami iba vtedy, keď je vízia vykreslená v preklade, a nie v pôvodnej hebrejčine, spolu s neznámou modernou čitateľskou tematikou s ikonografiou starovekého Blízkeho východu.


Ďakujeme skeptikom za pekné vysvetlenie, ale na nejakého opitého Ezechiela z vymysleného náboženstva na ovládanie oviec, neveríme!

Support Your Local Mind Control