Kognitívne Behaviorálna Terapia, antivaxeri s plynovými maskami | Fact Check

Kognitívne behaviorálna terapia je účinná pre neonacistických antivaxerov s plynovými maskami v slovenskom parlamente, lebo vyzerajú v tých maskách presne tak, akými aj sú. To si títo hlupáci nevšimli, nemajú zrkadlo v Jakube. Ale to je ich problém. Aaron Beck obrátil svet psychiatrie hore nohami práve kognitívne behaviorálnou terapiou. Aby nebolo vidno duševné kŕče na chorobou znetvorenej tvári neonacistu v našom parlamente, tak si už nasadia plynové masky.

Kognitívne Behaviorálna Terapia

Čo je kognitívno-behaviorálna terapia, ktorú potrebujú neonacisti kotlieb a uhríkov?

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) je forma psychologickej liečby, ktorá sa ukázala ako účinná pri rade problémov vrátane depresie, úzkostných porúch, problémov s užívaním alkoholu a drog, manželských problémov, porúch príjmu potravy a závažných duševných chorôb. Početné výskumné štúdie naznačujú, že KBT vedie k výraznému zlepšeniu fungovania a kvality života. V mnohých štúdiách sa preukázalo, že CBT je rovnako účinný alebo účinnejší ako iné formy psychologickej terapie alebo psychiatrických liekov.

Je dôležité zdôrazniť, že pokroky v KBT sa dosiahli na základe výskumu aj klinickej praxe. V skutočnosti je KBT prístup, pre ktorý existuje množstvo vedeckých dôkazov, že metódy, ktoré boli vyvinuté, skutočne spôsobujú zmenu. Týmto spôsobom sa KBT líši od mnohých iných foriem psychologickej liečby.

KBT je založená na niekoľkých základných princípoch, vrátane:

Psychologické problémy sú čiastočne založené na chybných alebo neužitočných spôsoboch myslenia.Psychologické problémy sú čiastočne založené na naučených vzorcoch neužitočného správania. Ľudia trpiaci psychickými problémami ako naši neonacisti lsns sa môžu naučiť lepšie sa s nimi vysporiadať, čím sa zmiernia ich príznaky a stanú sa efektívnejšími vo svojom živote.

Liečba KBT zvyčajne zahŕňa úsilie o zmenu vzorcov myslenia. Tieto stratégie môžu zahŕňať:

Naučiť sa rozpoznať svoje deformácie v myslení, ktoré spôsobujú problémy, a potom ich prehodnotiť vo svetle reality. Lepšie porozumieť správaniu a motivácii druhých. Využívanie zručností pri riešení problémov na zvládanie zložitých situácií. Naučiť sa rozvíjať väčší pocit dôvery vo vlastné schopnosti.

KBT terapeuti zdôrazňujú skôr to, čo sa deje v súčasnom živote človeka, než to, čo viedlo k jeho ťažkostiam.

Už tomu rozumiete?? V súčasnom živote neonacistu lsns prevláda jeho duševný stav od narodenia a už ani nechce, aby je duševné trápenie a chorobu bolo vidno na jeho tvári 🙂

Určité množstvo informácií o vlastnej histórii je potrebné, ale ťažisko je predovšetkým na posun vpred v čase, aby sa vyvinuli efektívnejšie spôsoby vyrovnávania sa so životom.

Automatické myšlienky boli niekedy užitočné, ako keď šoféroval auto a súčasne skladal ďalšiu prednášku pre svojich študentov na Penn University, kde bol pol storočia profesorom. Povedali mu, aby uhol pri náraze alebo spomalil, bez toho, aby prerušil tok myšlienok. Takéto myšlienky však boli často skreslené a blokovali racionálnejšie vysvetlenia problémov, ktoré sa v živote nevyhnutne objavili.

Muža by napríklad trápilo, že sa s ním jeho žena nerozlúčila, keď odchádzal do práce. Znamenalo to, že ho už nemiluje? Bol naozaj nemilovaný? Racionálnym vysvetlením by mohlo byť, že nechala na sporáku vrieť mlieko. Ale negatívne myšlienky sa nahromadili ako prvé a mohli viesť k úplnej depresii.

Len jeden nesprávny výklad mohol presvedčiť krásnu ženu, že je škaredá a tínedžerku, že je tučná, a škoda bola na svete. Úzkostné záchvaty a fóbie boli zvyčajne spustené nie vecou samotnou, ako je vysoký balkón, ale živou negatívnou myšlienkou prepadnúť cez koľajnicu.

Dospel k záveru, že takmer všetky emocionálne poruchy vysvetľujú skôr skreslené povrchné myšlienky, než Freudove dávno pochované detské traumy a oidipovské túžby. Na každý stav aplikoval vedeckú prísnosť a čistý novoanglický zdravý rozum, okrem písania jasných, jednoduchých príručiek pre terapeutov. Ako roky plynuli, zistilo sa, že jeho kognitívno-behaviorálna terapia je široko účinná, potrebuje oveľa menej sedení ako freudovská analýza a trvá dlhšie. Stala sa a zostáva najpopulárnejšou liečbou depresie a úzkosti v západnom svete.

Takže tupí náckovia kognitívno-behaviorálna terapia je široko účinná, potrebuje oveľa menej sedení, ako vy bezducho sedíte v parlamente, len aby ste poberali poslanecký plat a na svojho voliča sa vyseriete, ako s tým vystúpením z NATO a EÚ!

Pochopili čo je Kognitívne Behaviorálna Terapia?? Určite nie!!